הארה משמיים

סיגל אהביאל

התורה קבעה את חגי ישראל ימים טובים לדורות למען נשמרם ונייקרם… מאחר וימים טובים אלו הינם תחנות היסטוריות בחיינו כעם ובמיוחד בשל העובדה כי בימים אלו ירדה הארה רוחנית משמיים הנושאת בקרבה ברכה. כשם שהארה רוחנית זו ירדה אז וכך היא יורדת שוב בכל שנה ושנה ובכל דור בזמן הקבוע לה …. אף בחגים שלא נקבעו בתורה אלא רק בתקנת חז"ל יורדת הארה רוחנית המתאימה לאותו זמן כמתנה משמיים .. –  מסופר כי בתקופת החשמונאים לא קבעו חכמי הדור מיד לאחר נס החנוכה את חג החנוכה לדורות – אלא המתינו לשנה הבאה ובחנו לראות האם באמת אותה הארה רוחנית שהתגלתה עם נס פך השמן חזרה על עצמה אף בשנה שאחרי –  כאשר נוכחו לדעת כי אכן חזרה והאירה אותה הארה – קבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל…… ואף בפורים ראו אסתר ומרדכי שהיו נביאים שההארה הרוחנית שהתגלתה להם עתידה לחזור גם בשנה הבאה (אסתר ומרדכי נביאים היו ועל כן לא הוצרכו לארוב לשנה הבאה וכבר ראו ברוח קודשם שתחזור אותה הארה אף לשנה הבאה- או אז קבעו את ימי הפורים לכל דור ודור… )

אף בחג השבועות יורד שפע של אור מופלא בכל דור ודור בדיוק כשם שהואר דור דעה בעומדו למרגלות הר סיני –  ראו את הקולות ושמעו את המראות….אותו אור בדיוק יורד משמיים אף עלינו בתוך נשמותינו…

אם כן – אילו אורות מתגלים משמיים ביום המיוחד הזה?

רפואה משמים

בעת בה עמדו ישאל לקבל את תורת השם כל החולים בגופם נרפאו באורח ניסי… כשם שמובא בספר גור אריה על פרשת שמות "שבשעת נתינת התורה נרפאו כל ישראל מכל התחלואים שהיו בם".

גם עתה בכל חג שבועות יורדת מן השמים הארת רפואת הנפש אשר בכוחה לרפא את כל תחלואי נפשנו וגופנו… אמנם לא באותה עצמה אדירה אך בעצמה שבהחלט ניתן לנו לאחוז בה ולהעצימה בתוכנו…  ביום זה ראוי לנו לבקש מהבורא שמאמרו "אני השם רופאך!"  תחדור ותתפשט בתוך נפשנו ותרפא אותנו קצת יותר מאחיזת המדמה המעציב ומשחיר את המציאות בעינינו עד כדי שהגוף נשבר וחלילה נחלה…. נבקש שנזכה שלעולם שוב לא נסלף את אמיתות התורה ונהפכם לאמיתות כוזבות בשל תחלואי נפשנו וגופנו…

מי מאיתנו שזכה לראות את פלאי רפואת הנפש על תחלואי הגוף לבטח יעיד כי זכה לראות בפועל מעשה אלוקים חיים… מרחיב לב לחזות כיצד כאשר הנפש מזהה את השקר שאחז בה וחוזרת להתחבר עם האמת ולהיכנע לה  –  באופן כמעט פלאי ודי מיידי תחלואי הגוף נעלמים כלא היו ואת מקומם תופסת הרפואה והחיוניות ….  ככול שהחיבור שלנו עם אמיתותו של השם עמוק ובהיר יותר באותה מידה מגיב אף הגוף לאורה המרפא.

על כן אל לנו לפספס יום זה מלבקש ולהעתיר בפני בורא עולם שאורו של רפואת הנפש אשר מואר עלינו עתה יחדור אל תוך תוכנו וימלא את כל פנימיותנו עד כי יתגלה השקר מאחרי תעתועיו ותתגלה אמת בהירה יותר…. מרפאה יותר…

אחדות ישראל

עוד הארה התגלתה במתן תורה הינה הארת אחדות ישראל – כמאמר התורה "ויחן שם ישראל נגד ההר" על חניית ישראל בבואם לקבל את התורה.. ומבאר רש"י הקדוש "כאיש אחד בלב אחד"…

יום זה מסוגל לאחדות הלבבות בין כלל ישאל… הארה של אהבת ישראל אמיתית ושלמה יורדת מן השמים ומבקשת מקום בלבבות..

חלילה לנו מלכעוס ביום מיוחד זה.. מלראות דופי ופגם באף אחד מישראל… ואך לא בתוכנו…  כי אז נאבד טובה הרבה ולא תוכל התורה חלילה מלחדור אל תוך ליבנו…

אומרים חז"ל כי לא לחינם ניתנה התורה על הר סיני – סיני מלשון שנאה.. כאשר ירדה תורה לעולם ירדה שנאת האומות כלפינו גם כן יחד עימה לעולם… שנאה שמטרתה להפריד את הלבבות, להטיל דופי ולראות רק את הרע שבשני. להמעיט ולגמד בעינינו את הטוב שבכל אחד… שנאה שרוצה לחדור ללבבות ולחורר אותם מלהיות כלי מחזיק ברכה…  אך אנו לא ניתן לה להתפשט בליבנו.. אדרבא.. ביום זה נעורר את עצמנו לראות רק טוב בכל אחד ואף בעצמנו…נזהר משנאת אחים וננקה את הלב לעורר אהבת חינם בתוכנו… ובכך נזכה שיהא ליבנו כלי הנושא ת ברכת התורה בקרבו….

שמחה גדולה בכל העולמות

אין יום שמח כיום מתן תורה.. כל העולם כולו על כול בריותיו אשר בו לא נברא אלא עבור ישראל למען אשר יעמדו למרגלות הר סיני ויקבלו את התורה מפי הגבורה על ידי משה רבינו….

על כך אומר רש"י הקדוש על מעשה בראשית – "יום השישי" – הוסיף ה' בשישי בגמר מעשה בראשית – לומר שהתנה עימהם על מנת שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי תורה…." ואכן… מגיע היום השישי בחודש סיוון ומתקיימת ההבטחה והתנאי… ישראל מקבלים את התורה….

ראוי לנו לשמוח מאוד ביום זה.. להרבות במאכלים טעימים ובמאכלי חלב שמשמעותם רחמים ונעימות. ללמוד יחדיו בשמחה ולעסוק בכל דבר אשר ישמח את ליבנו… כי ביום זה שמח הבורא על שהתקיים התנאי וכל העולמות כולם שמחים יחד איתו…. נשתתף בשמחתו ונזכה לברכת התורה…

יראת שמים טהורה

במעמד הר סיני עומד העם אל מול פני הגבורה – ההר עשן וכל הבריאה כולה נחרדת אל מול פני המעמד הנורא…. עד כי אומרים העם "וַיֹּאמְרוּ אֶל משֶׁה דַּבֶּר אַתָּה עִמָּנוּ וְנִשְׁמָעָה וְאַל יְדַבֵּר עִמָּנוּ אֱלֹוקים פֶּן נָמות…"   יראת שמים מרעידה כל לב יורדת ומתגלה מן השמיים… עד כי חרדת מוות לופתת את הלבבות…

וכן אף היום – יום זה מסוגל ביותר להתעוררות ליראת שמים אשר תרעיד את ליבבנו מחלילה לחטוא לרצון השם… הבה נתפלל ביום מיוחד זה שנזכה ליראת שמים טהורה אשר תעורר את ליבנו לקיים כל מצווה קלה כבחמורה בשמחה עצומה למען שמו ולמען הרוות אותו נחת רוח גדולה…

אהבת השם מלבבת

ידוע כי נשמות ישראל כל כך התעוררו באהבת השם במעמד הקדוש הזה עד כי פרחה נשמתן מכיסופים להתחבר עם בוראם…  לא יכלו לסבול עוד רגע אחד של פירוד מהשם ויצאה נשמתם באחת …

נתפלל אף אנו למרות שרחוקים אנו מלראות מראות אלוקים אשר ראו אבותינו את מול הר סיני – שנזכה גם אנחנו לאהבת השם עד כלות הנפש…. שנזכה לאהוב את השם בכל מאודנו ונפשנו עד כי כל מעשה שנעשה יהיה רק לכבודו יתברך במטרה לשמח אותו ולעורר את האהבה שבינינו יותר ויותר תמיד…

כל ההארות הללו יורדות ביום המיוחד והמיועד הזה ומכינות את ליבנו לקבל את התורה בשלמות.

יהי רצון שנזכה לשמוח בתורה בכל לב עד כי נזכה לקיימה בכל פרטיה ודקדוקיה

למען ישמח השם אף הוא בנו ונשמח אנו בו…

מוזמנים לשתף אחרים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד מהספריה שלנו:
ice-creams-with-shells-beach
סיגל אהביאל
הקיץ בפתח ועימו 'רעש' רגשי ומחשבתי, שמחות ומפגשים מתוקים שאיתם מגיע גם, כן גם, פיזור יישוב הדעת…
carnival-mask-front-blurred-lights
סיגל אהביאל
לתחפושות בפורים מסר מאוד ברור – העולם הזה הוא תחפושת אחת גדולה! כי כשאנחנו מפנימים שכל העולם…
מחוסר שליטה לאור בהיר
סיגל אהביאל
 על דרך המליצה ניתן לומר שפורים הוא חג השחרור. הכיצד? כי בפורים מתבקש מאיתנו להמציא מתוכנו את…