"טוֹב לִי תוֹרַת פִּיךָ מֵאַלְפֵי זָהָב וָכָסֶף"

תהלים פ”ט

בית המדרש שלנו

לימוד תורה בבית מדרשנו

בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו" שם לעצמו מטרה להפיץ ולהמשיך את דרכו של מרן זיע"א. 

לקרב את ישראל לאביהם שבשמים מתוך אהבה ושמחה, ולהרבות בחסד מתוך מקום של תורה ודיבוק חברים.

בזכות מו"ר ועטרת ראשנו, צדיק יסוד עולם הראשל"צ הגה"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, שבית מדרשנו קרוי על שמו ומוקדש לעילוי נשמתו, וכן בזכות כל הצדיקים שבית תורה וחסד מוקדש לעילוי נשמתם זיע"א ובזכות התורה והחסד שמשתדלים להרבות באהבה במקום, נברככם בתפילה שהיו הכהנים מברכים אחד את השני בבית המקדש (ראה מסכת תמיד פרק ה): "מי ששיכן את שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה שלום וריעות".

מה בבית מדרשנו

כולל יום לרבנות ודיינות
לימוד הלכה בעיון להסמכת רבנים ודיינים במבחני הרבנות הראשית לישראל.
כולל ערב - הלכה וגמרא
בין השעות 20:15-21:45. לימוד גמרא והלכה
כולל אשמורת
כולל ייחודי באיזור הפעיל מאשמורת הבוקר שהיא שעת רצון גדולה עד לתפילת ותיקין ב"נץ החמה". לימוד בכל חלקי התורה. כולל ש"ס משניות והזוהר הקדוש לעילוי נשמת הנפטרים. בליל שישי - לימוד מחצות הלילה. מוזמנים להצטרף
מפעל חסד של אמת
בבית המדרש מתקיים מידי אשמורת הבוקר מפעל חסד של אמת, בהנצחת הנפטרים ז"ל, ללא הפסקה בכל ימות השנה, כולל שבתות וחגים בלנ"ד ובס"ד (מלבד כולל יום וכולל ערב). עיקר עניינם של החבורה הקדושה, מעל מניין אברכים מצויינים, באשמורת הבוקר הוא - לימוד הזוהר הקדוש והמשניות לעילוי נשמות הנפטרים עם הקדשת הלימוד עבור כל שם ושם, ואמירת קדישים ואשכבות.
תפילה ולימוד לברכה
וכן להבדיל לחיים טובים, נושאים תפילה מידי יום ביומו באשמורת הבוקר (שזהו כידוע הזמן המובחר ביותר לישועה ורחמים), עבור כל שם ושם מהתורמים לברכת השנה, עבור החזקת בית המדרש ובית התמחוי.
שיעור תורה לציבור הרחב
כל שבוע על ידי רבני המקום. שיעור לבעלי עסקים. ל"בעלי בתים", שיעורים מענייני דיומא, פרשת שבוע, גמרא, הלכה, שיעור ב"אור החיים הקדוש" ועוד תוך התייחסות לנושאים שונים המעניינים את כלל הציבור - חינוך ילדים, שלום בית, הנהגות ותיקון המידות.  מוזמנים להצטרף

מוזמנים להיות שותפים איתנו

להנצחת יקיריכם ולהבדיל להתברך בכל הברכות והישועות רפואה, זיווג הגון,  פרנסה, להצלחה במבחן, ביום שמחה וכו'

להקדשת יום ולילה של לימוד תורה בבית מדרשנו לברכה וישועה

להקדשת יום ולילה של לימוד תורה בבית מדרשנו לעילוי נשמת הנפטרים

ﬨורה

הנצחﬣ

קהיﬥה

חסד