הכנה לשבועות – הדרך הביתה אל מי שאנחנו באמת

בס"ד כשיצאנו ממצרים מבית עבדים, עמדנו על שפת הים בעוד הקטרוג חג מעל ראשנו – "אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה" – טען המקטרג. כך גם מובא במדרש תהילים (טו): "לעתיד לבוא באים כל אומות העולם לקטרג את ישראל ואומרים לפני הקב"ה, ריבונו של עולם, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. […]

איך משתפים את התורה בחיי היום יום הכי פשוטים

אם נעשה סבב ונשאל כל אחת ואחת "מה היא התורה בשבילך? מה זה אומר לך בחיים הכי אישיים שלך בינך לבינך שיש תורה בישראל? מן הסתם נקבל תשובות כמו  – התורה היא מפת דרך בשבילי. אם אני איתה ואקיים את כל מה שתורה  לי אני יודעת שאני בדרך הנכונה. או היא ההגנה שלי מפני החלקים […]