הכל אחד הכל אהבה

הכל אחד והכל אהבה

הבעל שם טוב הקדוש מורה לנו להפוך את התפילה לאחד. שהתיבה הראשונה של התפילה עדיין תהיה בלב שלנו כשנגיע לסוף התפילה. לכאורה זו הכוונה הזויה. בלתי אפשרית. אלא אם כשאנחנו קונים דעת של אחדות בתוך הלב שלנו ואז באמת הכל הופך להיות אחד. אין התחלה אמצע וסוף. בכל רגע יש הכל. יש את נוכחות השם […]

"ימים יוצרו ולו אחד בהם"

בכל ימות השנה יש מקום לכול, לדין ולרחמים ביחד. אבל ביום אחד בשנה – יום הכיפורים – אין לאף אחד פתחון פה. רחמי השם בלבד מתפשטים בכל העולמות. בשביל מי? בשביל עם ישראל 💫 כדי לנקות אותנו מכל הדינים שנדבקו בנו כל השנה.

השמחה היא רוח חיים וקדושה

ביום הגדול הזה, יום הכיפורים, נכוון לזכך את ארבעת היסודות שבנו. על זה כתב רבי נחמן ש "כל החולאים באים מקלקול השמחה" ומביא רבי נתן בהלכות פסח הלכה ג: "אי אפשר להכניע הרוח סערה (שהיא כעסים מלחמות האשמות כפירות ורוגז שמרחיקים את השמחה מהלב) שהיא בחינת הרב דקליפה (דהיינו ששולטת על האדם רוח מהקליפה שהיא […]

החוט המקשר בין התשובה, יום הכיפורים וסוכות

החוט המקשר בין התשובה, יום הכיפורים וסוכות

יש באדם שני מצבים – מוחין ד'גדלות ומוחין ד'קטנות. היינו שהלב שלנו חי או ישנוני! כשהוא חי אנחנו מרגישים את החיים רוקדים בתוכנו. הלב מרגיש באמת את כל מה שאנחנו אומרים זה לזה ואת מילות התפילה והברכות. והכל מרגיש בתנועה וצבעוני. וכשהוא ישן אנחנו בבחינת מצוות אנשים מלומדה. לא באמת מרגישים כלום. לא ממש חיים. […]

מי יהיה לנו לכהן גדול מבקש רחמים ביום הכיפורים?

ביום הכיפורים היה נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים בחרדת קודש אל תוך היכל קודש הקודשים שבבית המקדש – ושם ביחידות ובטהרה עילאית היה פוגש את ענני הכבוד שבין כנפי הכרובים.. ברגע נאדר זה היה מבקש מחילה וכפרה על כל אחד ואחד מאיתנו כאב המבקש על בניו.. נושא אותם על ליבו ולא נח ולא שקט עד […]

שברי הלוחות ושברי ליבנו

הזוהר מציין שעם ישראל הקב"ה והתורה אחד הם ממש. זה תלוי בזה וזה קשור לזה. אז אם בי"ז תמוז נשברים לוחות הברית שהם שורש התורה  – מה זה אומר על חיינו? לוחות הברית אומר רבינו הם משל ללוחות ליבם של כל אחד ואחת מאיתנו. מאז שנשברו גם ליבנו נשבר איתם ומאז הוא מפוזר ומפורד. המחשבה […]

אוהבים או שונאים אותנו? 

  רבינו מורה לנו בתורה ו בליקוטי מוהר"ו "עיקר התשובה כשישמע בזיונו ידום וישתוק". יש כמה מיני שתיקה. יש למשל שתיקה של נקמה או של מבוכה. אבל השתיקה שרבינו מורה שהיא עיקר התשובה היא זו שמחוברת לידיעה שמאחורי ובתוך הביזיון ממתינה הישועה.. 🍾👑 זוהי הסכמה לשתוק עם מטרה 👈 לשמוע את המסר של בורא עולם […]