הימים הנוראים ימי שמחה לישראל

הימים הנוראים הלוא הם ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, ימים טובים הם לעם קדוש שמחפש לגלות את אור ה' בכל דבר.   אז מה כל כך נורא בימים הנוראים? מדוע הם נקראים הימים הנוראים ולא למשל הימים הקדושים או הימים החשובים?   מה שנורא בהם הוא שמתגלה בהם הסוד הכי סודי שבהנהגת הבורא […]

היצר הרע הוא לטובתנו

היצר הרע הוא לטובתינו

פרשת כי תצא מפתיעה אותנו ברעיון מהפכני כפי שמסביר רבי נחמן. כי לכאורה הפסוק "כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך" מעיד על הבטחת השם לניצחון במלחמה. ובלי לסתור את הביאור הזה רבינו מבאר את הפסוק באופן הפוך ומפתיע – כאשר תצא למלחמה עם היצר שבך דווקא היצר הוא זה שימסור את ה' […]

האמת והשלום אהבו

האמת והשלום אהבו

שופטים ושוטרים תשים בשערי נפשך מבקשת התורה. ובמילים שלנו- דונו את עצמכם יום יום הכהוגן נהגתם, הרגשתם וחשבתם אם לאו. נשמע לא קל? אבל באמת משפט זה כולו רחמים ואהבה הוא . הכיצד? אומר רבי נתן שמשפט הוא בחינת עשיית תשובה במטרה להשיב דבר למקומו. ובחיים שלנו – להשיב את עצמנו אל עצמנו ואת עצמנו […]

תחת הבזיון מונחת אבן טובה

חומש דברים שוב ושוב מעורר אותנו להיכנס פנימה ולהכיר את ערכנו: "בנים אתם לה' אלוקיכם" אומר השם. וגם מזמין אותנו להישען למעלה רק על השם: "ובו תדבקון". ולא רק זאת אלא שהתורה גם בוררת לנו דרך לעשות זאת ומורה: "אבד תאבדון" כל חיבור של לבכם אל משהו שהוא זר להשם ושמרחיק אתכם מהאור האלוקי שאתם. […]

להמשיך ברכה עלינו

להמשיך ברכה עלינו

בכל אחד מאיתנו יש הר גריזים והר עיבל. כשם שהלוויים היו עומדים בין שני ההרים ומפנים פניהם להר גריזים לברך ולהר עיבל לקלל (חלילה) כך גם אנחנו עומדים ביניהם. כשאנחנו חושבים מחשבות טובות על עצמנו, על השגחת השם עלינו, על הביטחון שלנו שהטוב והאמת ינצחו את החושך הגדול ביותר – נמשכת ברכה עלינו. כשאנחנו מפנים […]

החזיקי מעמד.. אוהבים אותך בשמים..

רבינו אומר שעיקר התשובה היא על ידי שנחווה תחושת ביזיון. מכאן שבכל פעם שאנחנו חווים ביזיון, כל סוג של ביזיון כגון למשל כמישהו שמתנשא עלינו או מגנה אותנו ואפילו גם ביזיון שקט ונסתר שבו אנחנו מרגישים את עצמנו כל כך קטנים וכל כך אבודים בלי שאף אחד ידע שתחת המראה החיצוני היציב שלנו נחה לה […]

קשה לך לשלוח את בעלך לאומן השנה?

בימים אלו ממש נקבע העתיד של החיים שלנו. חז"ל אומרים שארבעים הימים שבין ראש חודש אלול לבין יום הכיפורים דומים הם לארבעים יום של יצירת הוולד במעי אימו. הכל פתוח. הכל אפשרי. אפילו אם הילוד החדש במזל טוב יהיה בן או בת עדיין ניתן להשפעה ולשינוי על ידי תפילה. דינה בת יעקוב שהיתה אמורה להיות […]

רוצים להשפיע על הילדים?

חודש אלול, אומר רבי נחמן, ראשי תיבותיו הינם "את לבבך ואת לבב זרעך" ועל דרך זו מבאר שכאשר אדם זוכה לעשות תשובה עמוקה ופנימית עד כדי שמתעורר לבבו בעומק פנימיותו לשוב לה', אזי קורה דבר נפלא – גם פתאום ליבם של הילדים שלו באותו זמן מתעורר אף הוא וגם הם מרגישים רצון גדול לחזור לה' ולצאת מכל המקומות […]

איך מקבלים התחדשות משמיים

מיד כשנכנס חודש אלול נכנסנו לרכבת זמן שיעדה הוא התחדשות לקראת השנה החדשה. עם כניסתו מתחיל לזלוג שפע של התעוררות והתחדשות מן שמיים שקורא לנו לגלות את עצמנו, לחזור הביתה אל נשמתנו – שפע שחודר אל תוכנו בין אם אנחנו מרגישים זאת ובין אם לא.. חלקנו מתעוררים ומתחילה בנו מעין בעירה פנימית ורצון לגילוי עצמי מחודש.  וחלקנו ממשיכים כאילו […]

א-ל-ו-ל

א-ל-ו-ל… חז"ל מגלים לנו שארבעים יום שבין ראש חודש אלול ועד יום הכיפורים מקבילים לארבעים יום הראשונים ליצירת הולד בבטן אימו. והם גם כנגד ארבעים יום אחרונים (היו שלושה כאלו) שעלה משה להביא את הלוחות השניים לאחר חטא העגל. בסופם אמר השם "סלחתי כדבריך" ועל כן נקבע יום זה לדורות כיום הכיפורים  מה משמעות הדבר […]