רחל אמנו

סיגל אהביאל

מתקרב י"א חשון, יום פטירת רחל אמנו!. 'רחל מבכה על בניה', בגלל בכייתה ותפילתה הנרגשת על בנים, זכתה שיתקבלו בכיותיה ותפילותיה לדורות! קבר רחל הינו הקבר היחיד אשר ייעד הקב"ה במפורש למקום תפילה. וכדברי רש"י, שהסביר יעקב ליוסף, מדוע קבר את אמו רחל בבית לחם על הדרך: אבל דע לך, שעל פי הדבור, קברתיה שם, שתהא לעזרה לבניה. כשיגלה אותם נבוזראדן, והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר 'קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה וגו", והקב"ה משיבה 'יש שכר לפעולתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם'.

 

המתנה שבהמתנה

 

חז"ל מפרשים שבגלות זו רחל זכתה לזכות בלעדית, שרק לבקשתה ובכיותיה נענה הקב"ה. בעוד שגם האבות הקדושים ומשה רבינו, עמדו והתחננו לפני רבונו של עולם, שירחם על בניהם, רק לרחל שהתחננה ושהזכירה את מעשיה הטובים בהמתנתה לבנים, ענה הקב"ה 'ושבו בנים לגבולם'. עליה נאמר הפסוק 'אבן מאסו הבנים היתה לראש פינה', 'אבן' – רחל היתה כאבן שאינה מולידה, 'מאסו' – רחל שלא זכתה להבנות, כביכול היתה מאוסה על ידי – 'הבונים' – שאר נשות יעקב שכן זכו להבנות ולבנות דורות, 'היתה לראש פינה' – לבסוף יצא ממנה יוסף אשר בני ישראל מתייחסים עליו ונקראים 'זרע יוסף' (על פי יוצרות לר"ה). כמו כן על ידי יוסף, היתה הגאולה ממצרים וגם הגאולה האחרונה תהיה בשיתוף משיח בן יוסף. גם אליהו הנביא מלאך הברית, המלמד זכות תדיר עלינו ומשפיע טוב עלינו, הינו מבני בניה של רחל.

כשרחל אמנו המתינה, עדיין לא נודעו כל הדברים הגדולים והנשגבים שיתרחשו במשך הדורות. ברם, זכינו וקצת יבארו לנו חשבונות שמים, להבין כטיפה מן הים, שאף שהמצב אינו נראה טוב, אמנם הכל מחושבן על ידי עילת העילות וסיבה הסיבות העושה הכל לטובתנו. הבה ננסה כמיטב יכולתנו להתחזק בדברים אלו, ולהאמין ולבטוח ש'גם זו לטובה'. ננסה לראות את המתנה שבהמתנה: את הקרבה הגדולה שאנו חשים להשם יתברך; את התפילה שבאה מעומק הלב; ואת הדמעות הרותחות שרק אנו זוכים לשפוך לפני אבינו מלכנו.

 

נתפלל על רחל – צער השכינה

 

זכור נזכור, אחים אהובים ויקרים, את הידוע בספרים הקדושים, שרחל אמנו מרמזת על השכינה ועל כנסת ישראל. בל נדמה בנפשנו שצערנו הוא צערנו האישי בלבד, השכינה הקדושה גם היא מצטערת עמנו כביכול, ככתוב 'עמו אנכי בצרה' ו'בכל צרתם לו צר', ומפרשת המשנה בסנהדרין שכאשר כואב ליהודי הראש, השכינה מצטרפת כביכול ואומרת: אוי! כואב לי הראש!. כאשר נתפלל בעזרת ה' – מקרוב או מרחוק – על קבר רחל אמנו, אזי נתפלל גם על אמא! נתפלל על הצער המשותף שלנו שאנו מחכים לילדים! נתפלל על כל עם ישראל המחכים לילדים! נתפלל על צער שיש ליהודים אחרים בעניין ילדים, כגון נחת מהילדים, רפואה, זיווגים וכולי. נתפלל על רחל אמנו – על השכינה הקדושה, אשר היא כעת עקרה! היא מצפה לגאולה השלמה אשר נקראת הולדה!

 

רחל התפללה אף שידעה שתוושע

 

ה'אלשיך' הקדוש, מחדש חידוש גדול לגבי רחל: כאשר לבלהה נולד הבן הראשון – דן, אמרה רחל 'וגם שמע בקלי ויתן לי בן', דהיינו שידעה שיהיה לה בן אחד, וכאשר נולד בנה השני – נפתלי, ידעה שתזכה גם היא לשני בנים. מאז עד לידת יוסף עברו כמה שנים טובות, ובכל זאת לא עצרה את תפילתה, והמשיכה להתפלל עד ששמע אליה אלקים ויפתח את רחמה. כן אנחנו זוכים בחסדי ה' יתברך להאמין בו באמונה שלמה שהכל ממנו, ולבטוח בו שהכל לטובתנו. בוטחים אנו באבינו יתברך הטוב והמטיב שנזכה לטוב הנגלה, בוטחים אנו בכל לבנו שנזכה לחבוק בן, בוטחים אנו בו יתברך בבטחון שלם שנזכה לעלות שוב על קבר רחל ולהגיד: אבא, תודה ששמעת לנו, אנא המשך להשפיע חסדך עלינו!

אמא רחל, תודה שהתפללת עלינו, התפללי עלינו גם הלאה! עם כל זאת, נמשיך להתפלל ולבקוע שערי שמים, 'כגמול עלי אמו' – התינוק לא יודע חשבונות, התינוק יודע יש לי אמא והיא תמלא את כל צרכיי ומיד!, אני רוצה מטרנה עכשיו!, גם אנו אף שאנו בטוחים שניוושע, ויודעים שהכל לטובתנו, אנו מבקשים ומתחננים, אנא, אבינו שבשמים החש גאולתנו ופדות נפשנו, שנראה בקרוב בעזרתו יתברך את הטוב הנגלה. אמן

מוזמנים לשתף אחרים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד מהספריה שלנו:
רקע-פתיחה
בס"ד כשיצאנו ממצרים מבית עבדים, עמדנו על שפת הים בעוד הקטרוג חג מעל ראשנו – "אלו עובדי…
ice-creams-with-shells-beach
סיגל אהביאל
הקיץ בפתח ועימו 'רעש' רגשי ומחשבתי, שמחות ומפגשים מתוקים שאיתם מגיע גם, כן גם, פיזור יישוב הדעת…
carnival-mask-front-blurred-lights
סיגל אהביאל
לתחפושות בפורים מסר מאוד ברור – העולם הזה הוא תחפושת אחת גדולה! כי כשאנחנו מפנימים שכל העולם…