נר חנוכה – לחנך את הנפש אל האור

סיגל אהביאל

בס"ד

נר חנוכה זה הקטן והעדין  – כוחו עצום ורב עד כי כל הבריאה כולה עומדת עליו… הכיצד?

אומר רבי נתן בברכת הריח כי בתחילה עלה ברצונו הפשוט של בורא עולם לברוא את העולם מבלי למסור לבריותיו המתהלכים עליו את התורה אלא לאחר אלף דורות…  ככתוב "דבר ציווה לאלף דור".
תארו לעצמכם אלף דורות בלי תורה? מה יעשו? והרי כבר אמר דוד המלך "לולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעוניי".. אלא שבכל דור ודור שתל הבורא צדיק אחד אשר בכוח קדושתו וטהרתו יקיים את התורה מבלי לקבלה וללומדה. אותו צדיק ישיג את שורש התורה בתוך פנימיות נפשו ויקיימה על כל פרטיה ודקדוקיה כשם שעשו אבותינו הקדושים כמאמר חז"ל שהאבות קיימו את התורה עוד לפני שניתנה בהר סיני.
ואותו צדיק יהווה מורה דרך לכל יושבי תבל כיצד יפעלו כדי לקיים את דבר השם הלא ידוע ויתקרבו לנקודת האמת הפנימית שבתוכם עד כי יקיימו גם הם את התורה על כל פרטיה ודקדוקיה על מנת להעלות נחת רוח לבורא עולם.

 

וכך חשב לו בורא העולם כי בעת היעודה לאחר אלף דור של לימוד מתוך הנביעה הפנימית המשקה את הנפשות הצמאות על ידי הצדיק יוכלו כל באי עולם להיות ככלי טהור ונקי ולקבל את התורה באחת על כל אורה ועוצמתה הרוחנית בבחינת עתיקא קדישא "בבהירות נפלאה ובהתגלות ושלמות גדולה" .. כמאמר חז"ל שעתה אנחנו מכירים רק חלק קטן מאורה של התורה וכי את אורה האמיתי בבחינת עתיקא קדישא נקבל בבוא היום בו נגאל ונהפוך לכלים טהורים להכילה..

שינוי תוכניות
ובכן.. מה קרה? .. ראה הבורא כי לא יוכל העולם להתקיים ותוכניתו לא תצלח את אותם אלף דור המיועדים למסע הגלוי – מאחר ובכל דור ודור יקומו "עזי פנים" אשר כל עניינם יהיה להסתיר את אותו צדיק ולסלף את דבריו עד כי לא יוכלו באי עולם לקבל ממנו את נקודת האור שגילה ושחושק ללמדם… עד אשר תגדל החשיכה כל כך שלא יוכר האור יותר מתוך החושך ונתהלך באין מורה לדראון עולם.
על כן אומרים חז"ל כי "החליט" בורא העולם לשנות את תוכניתו המקורית ולתת תורה לאחר עשרים ושש דורות (במקום אלף דורות) בהר סיני לידיו של צדיק הדור משה רבינו ע"ה על מנת שיוכל ללמדה ולמסרה לכל ישראל באופן שיוכלו כל אחד ואחד בכל מקום בו יהיו בין בקרבה אל האור ובין בריחוק עצום ממנו לאחוז בה ולהיזכר … להיזכר כי אין עוד מלבדו של הבורא וכי בכל מקום ובכל מצב מאיר אורו וקורא ומעורר את הנשמות להידבק בו שוב ושוב ובטובו הטמון בתוכם וסביבם… וכן להיזכר לחפש את הצדיק אשר בהנחייתו ילמדו את דרכי הקדושה..

ואת אותם "עזי פנים" של כל התשע מאות שבעים וארבע דורות הנותרים בהם לא התנסו באי עולם בניסיון ההסתרה של האור על ידם – שתל בורא העולם בכל דור ודור מאז קבלת התורה ועד היום. על כן עד היום בכל יום ויום מתעוררת ההסתרה להרחיק את הנשמות מלהכיר במציאות הבורא ולהסתיר את מציאות הצדיקים בעולם ובכך להחשיך את הנפש בעצבות ובתאוות רעות.
אך עתה …  בניגוד ל"תוכנית המקורית" כבר בכוחנו לנצחם את ה"עזי פנים" באשר בידינו אנו אוחזים את התורה הקדושה אשר היא כנר של אמת המאיר בתוכנו בבחינת – " נר מצווה ותורה אור!!" ועל כן לעולם לא תוכל האמת שוב להיבלע בתוך תעתועי השקר ולא נרפה מלבקש את הצדיק ואת התורה העוברת דרכו.

אור קטן מאיר חושך גדול
נר חנוכה זה הנראה לעינינו כקטן ותמים בעצם כוחו עצום מעצם היותו בבחינת אור האמת המאיר בתוך החשיכה. כשם שנר קטן הדולק בתוך חשיכה עצומה בכוחו להאיר עלטה עבה – כך מאיר אור האמת שבתורה לקרבנו לחפש את צדיקי האמת עד כי בכוחם תתברר דרך האמת עוד ועוד ותוביל אותנו לאמת גדולה יותר ומבוררת יותר וכן הלאה והלאה עד אשר יתוקנו נפשותינו ונהפוך להיות ראויים זכים וטהורים עד כי נזכה לקבל את אור התורה המיועדת לדור האלף בחינת עתיקא קדישא בתוכניתו המקורית של אבא שבשמיים…

חינוך לדרך האור
אומר רבי נתן בהלכות שבת כי "עיקר התגברות מלכות יון הרשעה שעמדו על ישראל להשכיחם את התורה הייתה על ידי פגם אמונת חכמים" דהיינו פגם באמונה בצדיקים אשר בכל דור ודור המורים לנו בקדושתם את אמיתות הבירור של נקודת האמת הפנימית הקיימת בנו אשר תוביל אותנו לקרבת הבורא.
על כן אומר רבי נתן שם – נקרא חג החנוכה מלשון "חינוך" כי עיקר החינוך בעבודת השם הינו אמונת חכמים.

 

תיתן אמת ליעקב
אכן לא פשוטה היא משימת בירור אמת כפי שאומר רבינו בתורה א בליקוטי מוהר"ן – השקר שקרן מופלג הוא ומלבין את עצמו כמו לבן הארמי המלבין את רמאותו ומראה את עצמו כ"נוצץ" ומאיר כאילו אמת טהורה הוא – מתלבש במצוות ומסלפם ומעוותם בתקווה לאבד את דרכנו חלילה . משום כך לא בנקל נוכל לראות את עצמנו "באמת".. לזהות את טעויותינו באמת… עד כי נתעורר לשוב מדרכינו התועות ולשוב אל דרך האור…
ובכל זאת לא אלמן ישראל באשר אומר רבי נתן (בהלכות אבדה) יעקב אבינו אשר הוא עמוד האמת ועליו נאמר "תיתן אמת ליעקב" והוא אשר זכה להילחם עם שרו של עשיו אשר כולו אומר שקר וכזב וניצח אותו – מושרש בכל אחד מאיתנו בעומק פנימיותו ועוזר לנו בתוך תוכנו לברר את האמת מתוך השקר שוב שוב בכל מצב ומצב בחיינו.

יהי רצון שאור נרות החנוכה "יחנכו" את ליבנו להאמין בצדיקים אמיתיים ובכוחם ובקדושתם נזכה לגלות את שורש נקודת האור והאמת הטמון בנו עד כי נשוב אל השם ונשמח בישועתו..

מוזמנים לשתף אחרים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד מהספריה שלנו:
רקע-פתיחה
בס"ד כשיצאנו ממצרים מבית עבדים, עמדנו על שפת הים בעוד הקטרוג חג מעל ראשנו – "אלו עובדי…
ice-creams-with-shells-beach
סיגל אהביאל
הקיץ בפתח ועימו 'רעש' רגשי ומחשבתי, שמחות ומפגשים מתוקים שאיתם מגיע גם, כן גם, פיזור יישוב הדעת…
carnival-mask-front-blurred-lights
סיגל אהביאל
לתחפושות בפורים מסר מאוד ברור – העולם הזה הוא תחפושת אחת גדולה! כי כשאנחנו מפנימים שכל העולם…