לשון הרע – החטא ועונשו

החפץ בעילום שם

במשמעותו הרחבה , המונח " לשון הרע " מתייחס לארבעה סוגי דיבור הרסניים . במאגר כוס התרעלה המילולי הזה , מנחיתה כל מנת ארס את הנזק בדרכה שלה . אך כל אחד מארבעת סוגי הדיבור האלו , משתמש באותה כוס תרעלה – המילים שאנו אומרים זה על זה וזה לזה . הכוח ההרסני הזה נובע מהיבטי הטבע האנושי המזינים אותו : יהירות , כעס , קנאה , גישה ביקורתית והסתכלות שלילית על הצד השני . אלו הם שילובים קטלניים הממריצים והמחוללים את לשון הרע והסתעפויותיה .

 

ננסה לבחון בתמציתיות את מהות המונח הנקרא "לשון הרע" : במשמעותו המצומצמת יותר , מתייחס המונח " לשון הרע " לדברי גנות או לדיבור מזיק המושמעים באזני צד שלישי אשר גורמים להשפלתו ולהורדת ערכו בעיני השומע . נזק רב עשוי להיגרם לאותו אדם : מעמדו פוחת , שמו הטוב נפגע , הערכתו העצמית נפגמת ויתכן אף מצבים שפרנסתו עומדת בסכנה עד כדי פגיעה ממשית .

 

הרכילות היא הסוג השני של לשון הרע . מי שהולך רכיל , הריהו כאותו רוכל המוכר סיפור לכל דורש שבו הוא מספר לאדם אחד על משהו שלילי שנאמר עליו על ידי אדם אחר ובכך הוא מחולל עוינות , סכסוך וטינה בין האנשים ובמקרים חמורים יותר , אף לפירוד בן אדם לחברו , בין איש לאשתו – עד כדי הרס משפחות ממש .

 

הסוג השלישי של לשון הרע הוא המוציא שם רע. בעוד הסוג הראשון של לשון הרע מתייחס לדברי אמת , הרי המוציא שם רע על חברו – מספר דברי גנות שאינם אמיתיים . זהו פשע כפול שאין לו מחילה .

 

הסוג הרביעי הוא אונאת דברים ומוגדרת כגרימת כאב באמצעות המילים. בניגוד לאמונה הרווחת שמילים אינן פוגעות , יש לראות בסוג זה של לשון הרע כגרימת כאב שנובע מפצע אמיתי .

 

כל מי שבאופן יסודי נעדר תכונות של רגישות , עלול להכאיב לאחרים מכוח מילותיו ולהותיר מאחוריו נפש פגועה ומוכה ומבחינות מסוימות – זוהי פגיעה חמורה הרבה יותר מאשר נזק גופני או כספי שיכול אדם לגרום לחברו.

 

בנוסף לסוגים אלו של לשון הרע , ישנם עוד אופני דיבור שיש להימנע מהם היות והם משחיתים ומחללים את קדושת הפה : ניבול פה , מילים של כעס , מילים של גסות רוח , יהירות , תרמית , חנופה , התלוצצות על חשבונו של אדם אחר וכיו"ב .

 

 

חומר למחשבה :

 

 

אם נתבונן בתווי פניו של האדם , נראה כי נבראו לו איברים שבאים במשקל זוגי : זוג עיניים , זוג גבות , זוג אוזניים , זוג נחיריים – ורק הפה נברא יחיד , לומר לנו שימעט האדם בדיבור.

 

ולא רק זאת , הלשון שבתוך הפה היא האיבר היחיד בפני האדם וגם בכל הגוף כולו ,שהושמו עליו שני מחסומים: השפתיים והשיניים , ששניהם בבחינת סוגָרים שנועדו לרמז לנו כי הלשון זקוקה לשמירה מיוחדת . האם זה מיקרי ?

 

מָוֶת וְחַיִּים בְּיַד לָשׁוֹן ( משלי , יח , כא )

 

כוח נוסף רב עוצמה יש לדיבור וזוהי היכולת להגדיר מחדש את המציאות . המחשבות של האדם קיימות בתוך התחום הפרטי וברגע שהן לובשות צורה מילולית , שוב אין הן בתחום הפרט והן הופכות להיות נחלת הכלל – הוא התחום הציבורי וברגע שניתנת למחשבה לבוש מילולי , מקבל השיפוט המחשבתי הפרטי תוקף בר- קיימא ציבורי ומכאן ואילך מתחיל מסלול ההרס – מסלול בו נהרסים עולמות שלמים , עולמות של אנשים חפים מפשע .

 

בגין אותו הרס של עולמות , משלם בעל לשון הרע מחיר כבד – הוא נשפט בידי שמים על בסיס העיקרון של מידה כנגד מידה. השטן עומד מוכן תמיד לפעולה , אך הוא זקוק לעד נוסף כדי להעמיד אדם לדין של מעלה . הקב"ה העניק לכל יהודי את הכוח לשמש כעד ובכך ליטול חלק בהעמדתו לדין של יהודי אחר.

 

בכוח לשון הרע , הופך הדובר לשותפו ולעדו של השטן והוא מעניק לשטן את ההוכחות הנדרשות לו למשפט נגד יהודי אחר.

 

יתרה מזאת , הזוהר הקדוש קובע שהמילים בהן משתמש השטן בבואו לקטרג בפני בית דין של מעלה , הן אותן המילים שבהן השתמש הדובר לשון הרע נגד חברו .

 

לפיכך , דיבור לשון הרע לא זו בלבד שהוא גורם להעמדתו לדין של יהודי אחר, אלא שהוא גם נותן לשטן את המילים המפורשות בהן יקטרג על הנידון .

 

הקב"ה נתן בידי השטן כוח נוסף . ברגע שהתקיימו התנאים להעמדתו לדין של יהודי , ניתנה לשטן אפשרות להרחיב את היריעה ולקטרג על כל מעשיהם בעבר של : הנאשם , של הדובר לשון הרע ושל המאזין גם יחד. הרי זה בגלל שבית דין של מעלה פועל על פי העיקרון של מידה כנגד מידה שהוא כלי מושלם לעשיית צדק .

 

על פי שיטת צדק זו , נענש דובר לשון הרע בכך שהוא מקבל בדיוק את מה שהוא עולל ליהודי אחר. הוא גרם ליהודי אחר לעמוד לדין , על כן ייקרא אף הוא לדין , הוא דן את רעהו לחובה , על כן יישפט גם הוא בכל חומר הדין .

 

הנאשם השלישי, בשל מעשה בודד של לשון הרע – הוא השומע . מכיוון שהוא שמע לשון הרע , דהיינו האשמות כנגד חברו , ישמע הקב"ה את האשמות נגדו – מידה כנגד מידה .

 

הכלל של מידה כנגד מידה אינו מצטמצם רק בכך שהאדם נדון כפי שהוא דן אחרים , אלא הוא הופך להיות כלי שבאמצעותו האדם עצמו דן את עצמו. המשפט שהוא חורץ על אחרים הופך להיות משפטו – שלו . כל אימת שיהודי מדבר לשון הרע על זולתו העושה או אומר משהו בלתי ראוי , נרשם בשמים השיפוט שהוא חורץ על זולתו.

העבירות שהוא עד להן משקפות את העבירות שלו עצמו וההבדל היחיד הוא רק בפרטי המעשים . הדין שהוא חורץ על העבירות של זולתו , הוא הדין שייחרץ עליו. ובכך קובע כל יהודי לעצמו , האם יצא זכאי או חייב בבית דין של מעלה .

 

אולם כלל זה של מידה כנגד מידה , מרחיק לכת עוד יותר . לא זו בלבד שהאדם עצמו קובע את אשמתו – הוא , אלא שהוא גם קובע כיצד ייגזר עונשו . כל מה שיקרה לו , כבר נחתם בחותמו האישי – למרות שמבחינתו היה זה כלפי זולתו . זוהי השלמתה של המידה כנגד מידה : כל יהודי הוא העד והשופט בדין של עצמו והוא הנושא בכל האחריות ואין הוא יכול להאשים איש זולתו .

 

על עונשו של אדם שכזה , כותב החפץ חיים בספרו : " שמירת הלשון " : …שהמספר לשון הרע , מזונותיו מתמעטים , ופשוט הוא , שמי שמרגיל עצמו בזה החטא בתמידות , עונשו , שנענש עבור זה בעניות ודלות ושארי צרות – הוא גם כן בתמידות , תמורת צרעת מוחלטת שהיה ראוי לבוא עליו עבור זה " .

 

כאמור , בית דין של מעלה ידון לכף חובה את מי שדן לחובה את זולתו ומי שהרגיל עצמו בחמלה וברחמים כלפי זולתו , יזכה אף הוא ליחס דומה – שמכוח המידה כנגד מידה , זוכה זה אשר דן את זולתו לכף זכות כי גם בשמים ינהגו כלפיו באותה מידה וידונו אותו לכף זכות.

בזכות הסתכלותו הטובה על זולתו , הוא זוכה להעמיד לעצמו סניגורים טובים בבית דין של מעלה ויותר מכך , הוא זוכה לעינו הטובה של הקב"ה כלפיו , כי האדם – כל אדם , נברא בצלם אלוקים ודיבור לשון הרע כנגד בְּרִיָה של הקב"ה , הוא הניגוד הגמור למעלתו הרוממה של האדם שיש בו צֶלם ומי שנמנע מעוון זה , אכן זוכה לעינו הטובה של הבורא .

 

 

מוזמנים לשתף אחרים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד מהספריה שלנו:
ice-creams-with-shells-beach
סיגל אהביאל
הקיץ בפתח ועימו 'רעש' רגשי ומחשבתי, שמחות ומפגשים מתוקים שאיתם מגיע גם, כן גם, פיזור יישוב הדעת…
carnival-mask-front-blurred-lights
סיגל אהביאל
לתחפושות בפורים מסר מאוד ברור – העולם הזה הוא תחפושת אחת גדולה! כי כשאנחנו מפנימים שכל העולם…
מחוסר שליטה לאור בהיר
סיגל אהביאל
 על דרך המליצה ניתן לומר שפורים הוא חג השחרור. הכיצד? כי בפורים מתבקש מאיתנו להמציא מתוכנו את…