איך כובשים את הארץ הקדושה?

סיגל אהביאל

הקב"ה מבטיח לאברהם את ירושת הארץ הקדושה. עונה לו אבינו הקדוש –   "במה אדע כי אירשנה?  מה השאלה?! מדוע מקשה אבינו הקדוש על ההבטחה?

אלא שיודע אברהם אבינו שכיבוש הארץ הקדושה והזכייה בה – משמעו בירור המדמה בתוך עומק נפשנו. חידוד וזיכוך יכולנו לזהות את השכל האלוקי המאיר בכל דבר.

שאלתו אינה אלא  – הראה נא לי, אלוקי, את הדרך בה ילכו בניי ויבררו את המדמה עד שיהיו זכאים לכבוש את הארץ הקדושה?

התשובה אינה מאחרת להגיע  – קורבנות!

קח נא לי –

עגלה משולשת

עז משולשת

איל משולש

תור וגוזל

ומשמעם  – "אמור להם לבניך שיראו לקחת את החלקים הבהמיים שבקרבם האחוזים במדמה הלא מבורר ושיקריבו אותם לפני. אמור להם לבניך שיראו לשחוט את רוח הבהמה שבהם שחיטה כשרה עד שיהיו מבוררים וראויים לנחול את הארץ הקדושה.

שייקחו את העגלה (שור) שבהם דהיינו את התוקפנות והחתירה הנוקשה לאמת – זו ההורגת בלי משים בדרך – ויהפכו אותה לחתירה קדימה מתוך התבוננות רחמים והכנעה…

שייקחו את העז העקשנית שבהם שלא רואה אף אחד חוץ מעצמה ושישתמשו בעקשנות  שלהם רק לחיזוק אחרים ולא לשרפם…

שייקחו את האיל (הכבש) שבהם ההולך אחר אחרים ללא ביקורת ומחשבה ושיהפכו לכנועים ונסרכים רק אחר דעת בורא עולם.

שייקחו את התור והגוזל שבהם שלא יודע מי הוא ואת ערכו ויפרשו כנפיים להכיר בערך עדינות נשמתם..

כך יזכו בארץ הקדושה….

מוזמנים לשתף אחרים:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד מהספריה שלנו:
carnival-mask-front-blurred-lights
סיגל אהביאל
לתחפושות בפורים מסר מאוד ברור – העולם הזה הוא תחפושת אחת גדולה! כי כשאנחנו מפנימים שכל העולם…
מחוסר שליטה לאור בהיר
סיגל אהביאל
 על דרך המליצה ניתן לומר שפורים הוא חג השחרור. הכיצד? כי בפורים מתבקש מאיתנו להמציא מתוכנו את…
ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם
סיגל אהביאל
וכי הקב"ה לא יכול לשכון בתוכנו בלי שנעשה לו משכן? וכי לא כתוב "השוכן איתם בתוך טומאותם"?…